top of page

Bouwkundige opleveringen

Hoe verloopt een opleverkeuring?

  • U ontmoet de bouwkundige voor de woning.

  • De bouwkundige, de opleveraar en u controleren de woning visueel op gebreken. Meestal van boven naar beneden en eerst binnen, daarna buiten. 

  • Bij een appartement keurt de bouwkundige in principe alleen het privégedeelte.

  • Informeer de bouwkundige als het meerwerk niet volgens afspraak is uitgevoerd, zodat dit ook meegenomen kan worden.

  • Tijdens de rondgang is er ruimte om u al uw vragen stellen.

  • U krijgt uitleg over het in gebruik nemen van de woning en alle bijbehorende installaties.

  • De bouwkundige noteert per ruimte de eventuele gebreken en neemt dit op in het rapport.

  • De opleveraar noteert in een zogeheten proces-verbaal van oplevering de gevonden gebreken. U controleert dit document samen met de bouwkundige voordat u het tekent voor akkoord.

  • De bouwkundige adviseert u daarnaast ook over de vervolgstappen na de opleveringskeuring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mogelijke gebreken, schades en discussiepunten worden vastgelegd in een duidelijke, overzichtelijke schaduwrapportage die u binnen twee werkdagen per mail van ons ontvangt.
Aan de hand van deze schaduwrapportage kunt u zelf op een later tijdstip eenvoudig controleren of de openstaande gebreken, tekortkomingen en/of mogelijke schades op een correcte wijze zijn hersteld.

bottom of page